MUNHÄLSOVÅRD

Munhälsovård


I Pargas stads område finns tjänster inom mun- och tandvården tillgängliga på tandvårdscentralerna vid hälsostationerna i Pargas, Nagu och Korpo.

Kommuninvånare i Iniö kan även anlita tandvårdstjänsterna vid hälsostationen i Tövsala.

Kunden kan själv välja sin tandvårdscentral. Vi har ingen kö till tandvården. Väntetiderna faller inom ramerna för vårdgarantin. 08/2020 får man tid till icke brådskande vård inom två månader.

Alla minderåriga kallas till tandvård med individuellt intervall enligt statsrådets förordning (380/2009). De vuxna bokar själva tid för tandvård.

Du fyller kriterierna för akut tandvård om:
• Du har svullnad i munnen eller i ansiktet och har svårt att andas eller att svälja eller har hög
   feber.
• Du lider av plötslig hård smärta som stör nattsömnen och som inte går över med normal
   värkmedicin.
• Din permanenta framtand har lossnat eller gått av till följd av ett olycksfall så att tandpulpan
   har blivit synlig.

Tidsbokning och rådgiving:

Nu kan du avboka och omboka din tidsbokning via vår elektroniska tidsbokningsservice.

Kom ihåg att avboka din tid senast föregående arbetsdag. Du kan även avboka din tid genom att svara på påminnelsemeddelandet med personbeteckning i början av meddelandet. Till exempel "DDMMÅÅ-XXXX jag avbokar min tandvårdstid imorgon". Om det är med än 24 timmar kvar till din tandvårdstid, kan du även avboka via internet. För oavbokade oanvända tider debiteras 50,80 euro för 15 år fyllda.

Tandvårdscentralerna har öppet kl. 8.00–15.30

Kommuninvånare i Iniö kan antingen ta kontakt med den centraliserade tidsbokningen (Pargas, Nagu och Korpo tandvårdscentralerna) eller tandvårdscentralen i Tövsala, tfn 02 8451 2901 (kl. 7.30–15.30).

Vänligen fyll i blanketten för förhandsuppgifter innan du kommer till mottagningen:
Förhandsuppgifter barn

Förhandsuppgifter vuxna

Tandläkarjouren


Pargas

Tandvårdscentralen vid Pargas hälsostation
Kommunalhemsvägen 12 C, 21600 Pargas
Sväng i rondellen mot norr och följ skyltarna till tandvårdscentralen. Ingången finns i husets östra gavel.
GPS-koordinaterna: 60°18.65’ N 22°17.59’E

Nagu

Tandvårdscentralen vid Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu
GPS-koordinaterna: N 66 76.271, E 15 50.255

Korpo

Tandvårdscentralen vid Korpo hälsostation
Tallbackavägen, 21710 Korpo
GPS-koordinaterna: N 60 09.649, E 021 33.827

Tövsala

Tandvårdscentralen vid Tövsala hälsostation
Apulanpolku 1, 23310 Tövsala

Iniö

Iniö hälsostation
Iniövägen 590, 23390 Iniö
GPS-koordinaterna: N 60 23.703, E 021 23.106
Kontaktperson
Hälsovårdaren Nina Grandell
tfn 0400 117 121 (kl. 9–10)

 

Barnens och ungdomarnas munvård


Barn under skolåldern
• Alla barn kallas till undersökning av munnen när barnet är 1, 3 och 5 år. Undersökningen görs
av en munhygienist.
• Andra besök enligt individuellt behov.


Skolelever
• Alla elever kallas till undersökning av munnen i årskurs 1, 3, 5, 7 och 8.
• Andra besök enligt individuellt behov.


Studerande
• Alla studerande vars studietid är över fyra månader är berättigade till undersökning av
munnen och till tandvård under sin studietid, även om deras hemort inte är Pargas. Tiden ska bokas själv.

 

Tandvårdens avgifter


Vuxna debiteras vårdavgifter enligt lagen och förordningen om klientavgifter.
Avgiften består av en besöksavgift som tas ut för varje besök och en åtgärdsavgift. Fakturan skickas hem till kunden per post.

Mun- och tandvården för barn och unga under 18 år är avgiftsfri.

Av krigsveteraner, vars hemort är Pargas stad, tas inte ut någon besöksavgift för tandvård. Det tas inte heller ut någon avgift för undersökning av munnen eller förebyggande tandvård. Däremot ska krigsveteranerna betala eventuella fakturor från tandtekniker.

Familjer som väntar sitt första barn är berättigade till ett avgiftsfritt rådgivningsbesök till munhygienistens mottagning.

För en outnyttjad mottagningstid som inte har ombokats eller avbokats senast kl. 15 dagen före den bokade tiden tas ut en avgift på 51,40 euro av personer över 15 år.

Ledande tandläkare
Aura Kirvelä, HLL, DI
Tel. 040 1939 679

Anvisningar:
Daglig hemvard av mun och tänder

Tandskador hos barn

Länkar:
www.terveyskirjasto.fi

www.hammaslaakariliitto.fi

www.stal.fi Information om munhälsa