Socialjour

Socialjour

Socialjouren kan kontaktas via nödcentralen, tfn 112

Utanför tjänstetid kan socialjouren kontaktas även direkt via
02 262 6003

Socialjour ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp. Socialjouren betjänar alla i akut behov av omsorg, skydd och hjälp, oavsett ålder.