Servicesedlar

Servicesedlar

En servicesedel är ett nytt sätt för kommunen att erbjuda äldrevårdstjänster. Syftet med sedlarna är att öka klienternas valmöjligheter, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja samarbetet mellan kommun, näringsliv och privata serviceproducenter. Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.​

​Klienter som beviljats servicesedlar kan välja en serviceproducent som godkänts av staden för den avtalade tjänsten. För servicesedelverksamheten finns så kallade regelböcker, som förklarar alla parters rättigheter och skyldigheter. ​

​I Pargas används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (ParastaPalvelua.fi)​

För tjänster som erbjuds inom servicesedel- och tillståndsförfarandet samt för vissa köptjänster används ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster (ParastaPalvelua.fi). Via ParastaPalvelua.fi kan klienten få tillgång till en servicesedel som beviljats av staden. Inloggningen i systemet sker med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten kan klienten bland annat följa med förverkligandet av tjänsten och ge respons.​

​Företag som vill bli godkända som serviceproducenter identifierar sig i ParastaPalvelua.fi med bankkoder eller mobilcertifikat och kan därefter ansöka om att bli godkända som producenter av de tjänster som kommunen erbjuder. Serviceproducenten registrerar de tjänster som klienterna fått i systemet och får en redovisning utgående från de godkända anteckningarna.​