Innehållspublicerare

Innehållspublicerare

RÅDGIVNINGAR

Rådgivningsverksamhet

Rådgivningsverksamhet

 

Tidsbokning
Tidsbokning sker främst per telefon, tider kan även bokas via webben eTjänster enligt följande:

Preventivrådgivningens hälsovårdartider.

Barnrådgivningens 1, 2, 3 och 6 års besök.

OBS! För att elektroniskt uträtta ett ärende för en annan person, behövs en fullmakt som görs på hälsostationen eller rådgivningen.

Tidsbokning via webben

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.