Innehållspublicerare

Innehållspublicerare

RÅDGIVNINGAR

Rådgivningsverksamhet

Rådgivningsverksamhet

 

Tidsbokning
Tidsbokning sker främst per telefon, tider kan även bokas via webben eTjänster enligt följande:

Preventivrådgivningens hälsovårdartider.

Barnrådgivningens 1, 2, 3 och 6 års besök. Tid till 4 och 5-års besöken bokas fortsättningsvis per telefon.

OBS! För att elektroniskt uträtta ett ärende för en annan person, behövs en fullmakt som görs på hälsostationen eller rådgivningen.

Tidsbokning via webben

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa, sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.