Länkstig

NYA TOMTER TILL FÖRSÄLJNING!

NYA TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

Bekanta dig med våra nya tomter i Ljusudda och reservera din favorit.

Tomterna är belägna i omtyckta och fridfulla Ljusudda.
Ljusudda är ett omtyckt bostadsområde där vi nu lägger ut nya tomter till försäljning. Tomterna har ett trevligt och enskilt läge med utsikt över skogen och vattnet. Relativt stora tomter med ett härligt naturläge. Här kan du bygga ditt framtida hem!

Nya gator, Sunnanvinden och Nordanvinden, byggs klart under våren och står klara senast innan slutet av Maj månad. Elanslutning, vatten- och avloppslösning färdigställs fram till tomtgränsen och även möjlighet att ansluta till fiber finns.

Ljusudda ligger ungefär 3 km norr om centrum och har närhet till både skärgård och stad. Med buss tar du dig till Åbo på en halv timme och hållplatsen ligger på promenadavstånd från tomterna.
I centrum av Pargas ligger skolorna där barnen kan gå från förstaklass upp till årskurs 9, och i samma område ligger gymnasiet. För de yngre barnen finns olika förskolegrupper att välja bland.
I centrum finns en hel del aktiviteter som bland annat fotboll, handboll, innebandy, hockey och barngympa och för den som vill röra sig ute i naturen finns många möjligheter som t.ex orientering och den nybyggda motionstrappan (https://hundbanan.fi/)

Det finns fina fiskevatten och bärmarker i närheten och dessutom möjlighet till båtplats genom medlemskap i den lokala tomtägarföreningens andelslag.

Tomterna hör till detaljplaneområde "Ljusudda 3" vilket är det nyaste detaljplaneområdet för stadsdelen och tomterna ligger längst norrut mot Kirjala ön och Hessund.
Själva området är kuperat och det ligger uppe på åsen ovanför stranden med varierande terräng. En del av tomterna vid främst Nordanvinden har utsikt ner över Hessund.
Övriga tomter ligger längs Ljusuddavägen, Sunnanvinden och Nordanvinden inte långt från Skärgårdsvägen.

Tomterna är mellan 1 070m² och 1 370m² stora och på varje tomt får byggas en bostad.
Av tomterna har 9 st 230 m²vy stor byggrätt och skall enligt detaljplanen byggas med bostadsyta även i källare eller på vinden medan 3 st tomter har en 170 m²vy stor byggrätt och de skall byggas i ett plan.

Uppgifter om byggandet på tomterna framgår av följande detaljplaner och bestämmelser för Ljusudda stadsdel:
Detaljplan 12.11.2013
 


Fyll i blanketten ANSÖK OM EGNAHEMSTOMT och returnera till → bygg-miljonamnden(at)pargas.fi

Adress och fastighetsbeteckning Reserverad Areal Överlåtelsepris €/m² Årsarrende
Nordanvinden 4      • 445-35-21-2    1 214m²   29 500€ 24,30   1 475€
Nordanvinden 6      • 445-35-21-3           X  1 370m²   32 000€ 23,40   1 600€
Nordanvinden 8      • 445-35-21-4             1 256m²   33 000€ 26,30   1 650€
Nordanvinden 3      • 445-35-22-2    1 199m²   29 000€ 24,20   1 450€
Sunnanvinden 2     • 445-35-22-4    1 194m²   29 000€ 24,30   1 450€
Sunnanvinden 4     • 445-35-22-5    1 200²   29 000€ 24,20   1 450€
Sunnanvinden 1      • 445-35-23-1    1 248m²   28 000€ 22,40   1 400€
Sunnanvinden 3     • 445-35-23-2    3 340m²   65 600€ 19,60   3 280€
Ljusuddavägen 41  • 445-35-23-3    1 077m²   28 000€ 26,00   1 400€
Ljusuddavägen 43445-35-23-4    1 122m²   28 000€ 25,00   1 400€
Ljusuddavägen 45445-35-23-5             1 126m²   28 000€ 24,90   1 400€

 

Välkommen att besöka tomterna på plats!
Kontakta Peter Lindgren för mer information!
tfn 050 566 2943 | förnamn.efternamn(at)pargas.fi