Länkstig

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Anne Storfors
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5609 vardagar (ej fre) kl.11-12

Sonja Wuorio
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5964  ti-fre kl.12-13

Krishjälp

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Nyttiga sidor:

http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

https://paihdelinkki.fi/fi/node/224

https://www.aa.fi/

Svenska AA-grupper:

  • Prästgårdsvägen 5, Pargastisdagar kl. 19
  • Tempelgatan 2 C 51, Åbo: fredagar kl. 17
     

Missbrukarvård

För problem som gäller alkohol- och/eller narkotikamissbruk och spelmissbruk erbjuder socialarbetaren inom missbrukarvården vuxna och deras närstående rådgivning, kartläggning av situationen och stödsamtal vid sin mottagning.

Kontakt under telefontid:

Harri Keränen
Socialarbetare

tfn 044 358 5710

telefontid tisdag, torsdag och fredag kl. 9.30 - 10.00

Man kan uppsöka akutvård för missbrukare på avgiftningsenheterna i Åbo (Lillheikkilävägen 7) och Salo (Kalkkitie 5–7) genom att ringa direkt till A-klinikens tidsbokningsnummer 010 506 5550 (måndag–fredag kl. 8–17).

Telefonnummer som fungerar dygnet runt: Åbo 040 136 8110 och Salo 040 714 9600, 040 714 9601.

Man kan uppsöka A-klinikens mottagningar i Åbo och Salo genom att ringa direkt till A-klinikens tidsbokningsnummer 010 506 5550 (måndag–fredag kl. 8–18). A-kliniken erbjuder terapeuttiskt stöd för problem med alkohol- och narkotikamissbruk och spelmissbruk samt verksamhet i grupp.

Pargas har en AA-grupp som träffas på tisdagar kl. 19 på adressen Prästgårdsvägen 5.

Det görs alltid en barnskyddsanmälan om minderårigas användning av rusmedel https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/barnskyddsanmalan.