Länkstig

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Anne Storfors
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5609 vardagar (ej onsd.) kl.11-12

Camilla Duncker
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5964  vardagar kl. 12-13

Jenni Simola
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 184 8945  vardagar kl. 12-13

Krishjälp

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Nyttiga sidor:

http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

https://paihdelinkki.fi/fi/node/224

https://www.aa.fi/

Svenska AA-grupper:

  • Prästgårdsvägen 5, Pargastisdagar kl. 19
  • Tempelgatan 2 C 51, Åbo: fredagar kl. 17
     

Missbrukarvård

Pargasborna erbjuds öppna tjänster inom missbrukarvården av A-klinikerna i Åbo och Salo.

Man kan uppsöka A-klinikens öppna mottagning för missbruksterapi i Åbo och Salo genom att ringa direkt till A-klinikens tidsbokningsnummer 010 506 5550 (måndag–fredag kl. 8–18). A-kliniken erbjuder stöd för problem med alkohol- och narkotikamissbruk och spelmissbruk samt verksamhet i grupp. Kunden kan själv boka en tid.

Man kan uppsöka akutvård för missbrukare på avgiftningsenheterna i Åbo (Lillheikkilävägen 7) och Salo (Kalkkitie 5–7) genom att ringa direkt till A-klinikens tidsbokningsnummer 010 506 5550 (måndag–fredag kl. 8–17). Telefonnummer som fungerar dygnet runt: Åbo 040 136 8110 och Salo 040 714 9600, 040 714 9601.

För en rehabiliteringsperiod inom missbrukarvård på institution behövs en betalningsförbindelse från kommunen. 

 

Rådgivning och handledning under telefontider också från socialarbetet för vuxna i Pargas:

https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/socialservice-for-vuxna

Det görs alltid en barnskyddsanmälan om minderårigas användning av rusmedel https://www.pargas.fi/sv/web/pargas/barnskyddsanmalan.