Länkstig

Socialtjänster för vuxna

Socialtjänster för vuxna

 

Under tiden 18.3- tillsvidare

Socialcentralen
Kunderna betjänas med förlängda telefontider. Tag kontakt med socialarbetare eller socialhandledare under deras telefontider och kom överens om telefonmottagningstid.
Vi undviker kundbesök på byrån.

Telefontider till socialarbetare och socialhandledare:

Måndagar kl.13.15-14.15

Tisdagar kl.13.15-14.15

Onsdagar-fredagar kl.9.30-10.30

Socialarbetare:

Kristina Nordström A – J, tfn 040 488 5574

Karin Högnäs K – Q, tfn 040 488 5576

Maria Wallin R – Ö, barnfamiljer, skärgården, tfn 040 488 5596

Micaela Strömborg R – Ö, flyktingfamiljer, tfn 040 488 5997

Harri Keränen, missbruksvård, tfn 044 358 5710


Socialhandledare:

Paula Kejo, tfn 040 488 6089

Arja Santapukki, tfn 040 488 5961

Sara Särkelä, tfn 040 488 5694, förmedlingskonto

____________________________________________________________________________________________________

 

Socialtjänster för vuxna är avsedda för alla vuxna och barnfamiljer i Pargas.

T.ex. i följande livssituationer kan man vända sig till tjänster inom socialt arbete:

 • utmaningar med livshantering

 • problem med boende

 • problem med kontroll över ekonomin och överskuldsättning

 • alkohol- eller annat rusmedelsberoende eller mentala problem

 • oväntade kriser som skilsmässa, vräkning eller dödsfall

 • behov av rådgivning inom socialtjänster
   

Ta kontakt!

 • Genom att ringa socialarbetarna eller socialhandledarna får du råd och kan boka tid.

 • Du kan också bli hänvisad till socialt arbete via andra tjänster.

 • Myndigheterna eller andra oroliga personer kan göra en anmälan enligt socialvårdslagen.

Socialhandledarna har jour på måndagar och torsdagar kl. 10–12 utan tidsbeställning (paus fram till 3.8.2020). Under dessa kortvariga besök ges hjälp i akuta situationer. Vid behov kan man boka mottagningstid hos socialarbetare eller socialhandledare.

Telefontider till socialarbetarna och socialhandledarna:
mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10

Socialarbetarna:
Kristina Nordström (A-J) tfn 040 488 5574
Karin Högnäs (K - Q) tfn 040 488 5576
Micaela Strömborg (R-Ö, ej barnfamiljer) tfn 040 488 5997
Maria Wallin (R-Ö, barnfamiljer) tfn 040 488 5596
Harri Keränen (missbruksvård) tfn 044 358 5710

Socialhandledarna:
Arja Santapukki tfn 040 488 5961
Sara Särkelä (förmedlingskonton) tfn 040 488 5694
Ida Merilä, tfn 040 488 6089

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Socialarbetare Maria Wallin, tfn 040 488 5596

Socialt arbete för vuxna hjälper att hitta lösningar till utmaningar i vardagen

Inom socialt arbete arbetar socialarbetare och socialhandledare. Tillsammans med klienten görs en bedömning av servicebehovet och kartläggs den aktuella livssituationen. Möten mellan anställda och klienter ordnas på kontoret, hemma hos klienten eller hos samarbetspartnerna. I skärgården ordnas mottagning enligt överenskommelse i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.

Inom socialt arbete söker man alternativ för att förbättra klientens livssituation tillsammans med klienten och motiverar klienten till förändringar. När man arbetar med barnfamiljer tar man hela familjen i beaktande.

Till samarbetspartner hör t.ex. familjetjänster, missbruks- och mentalvårdstjänster, barnskyddet, FPA, arbets- och näringsbyrån, församlingen, hemvården, brandinspektören och hälsoinspektören, aktörer inom tredje sektorn samt hälsovården.

Ekonomiskt stöd

Socialt arbete för vuxna hjälper klienten att reda upp sin ekonomi

I en utmanande ekonomisk situation kan du kontakta socialarbetarna eller socialhandledarna. Inom socialt arbete hjälper man klienten att kartlägga sin ekonomiska situation och gå igenom sina inkomster och utgifter. Därtill hjälper och hänvisar socialt arbete klienterna att söka de förmåner som de kan vara berättigade till. Även förmedlingskonto, ekonomi- och skuldrådgivning och ekonomiskt stöd enligt prövning kan användas för att lösa klientens ekonomiska situation.

Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA

Grundläggande utkomststöd kan beviljas en person eller familj vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Grundläggande utkomststöd beviljas av FPA. Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av kommunen

För att kunna ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd ska beslut om grundläggande utkomststöd ha fattats av FPA. Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan enligt prövning beviljas för utgifter som beror på särskilda behov eller förhållanden som man inte kan få grundläggande utkomststöd för.

Kompletterande utkomststöd beviljas enligt anvisningarna och förutsätter ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd.

Förebyggande utkomststöd är ett arbetssätt inom socialt arbete som används som en del av det planmässiga arbetet.

Ekonomi- och skuldrådgivning
Hos ekonomi- och skuldrådgivningen kan man få hjälp att reda upp sin ekonomiska situation, förhandla om förlikning med fordringsägarna och ansöka om skuldsanering hos domstol.

Andra nyttiga webbsidor:
Utsökningsverket
Garantistiftelsen

Förmedlingskonto

Skötseln av klientmedlen hör i första hand till klienten själv. Förmedlingskonto är en tjänst inom socialt arbete där personalen inom socialväsendet sköter klientens penningtrafik. På så sätt kan man trygga t.ex. att klienten får bo kvar i sin lägenhet. Socialarbetaren eller socialhandledaren fattar beslut om förmedlingskontot med klientens samtycke. Tillsammans med klienten görs därtill upp en plan för förmedlingskonto.

 

Anmälan om behov av socialvård

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annans livshantering, missbruk, utkomst eller barn? Du kan göra en anmälan till Pargas stad.

Fyll i anmälan nedan, om du inte har personens samtycke eller om personen är oförmögen att svara för sin omsorg, hälsa eller säkerhet.

Vem som helst som är orolig över en annan persons livssituation kan göra en anmälan. Utgående från anmälan bedömer yrkespersoner inom socialservice hurdan hjälp personen eller familjen kan erbjudas.

Kontakt med socialvården för bedömning av en persons stödbehov