Socialombudsman

Socialombudsman

Socialombudsmannen informerar om klientens rättigheter och ställning enligt lagen inom socialvården. Han kan verka som stödperson eller medlare vid svåra socialvårdsärenden. Han ger råd och bistår vid framställande av anmärkning. Dessutom följer han med hur socialvårdsklienternas ställning och rättigheter utvecklas i kommunen och avger årlig rapport till kommunstyrelsen.

Socialombudsmän
Maija-Kaisa Sointula
Heidi Vainio

Kontaktuppgifter
Merikratos sosiaalipalvelut Oy

tfn 050 341 5244, tis kl. 12-15, ons-to kl. 10-13
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

PostadressMerikratos Oy / socialombudsman, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Broschyr

ANMÄRKNINGSBLANKETT