KRISHJÄLP

Krishjälp


Pargas stads krisgrupp

Krisgruppen erbjuder samtalsstöd för offer och anhöriga efter akuta traumatiska händelser och plötsliga oväntade dödsfall.
Krissamtal ordnas tidigast 24 timmar efter det inträffade.
Samtal erbjuds i grupp eller individuellt.

Pargas krisgrupp kontaktas per telefon 040 488 6002

Om vi inte har möjlighet att svara i telefon kopplas samtalet till en svarare. Lämna i så fall kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.Har du (för) många tankar som snurrar i huvudet?

Vi reagerar alla olika på världens händelser. Det finns många platser du kan få hjälp ifrån, både då det gäller tankar kring världsläget eller personliga kriser:
 
Mieli Psykisk Hälsa Finland rf Nationella kristelefonen: 09 2525 0112
 
Församlingarnas samtalstjänst: 0400 221 190

Mannerheims Barnskyddsförbunds telefon för barn och unga: 116 111

Ärligt talat-stödchat: Ärligt Talat – Stödchatt för unga 13-29 år (arligttalat.fi)

Skolpsykologer i Pargas, kontaktuppgifter: Skolpsykologer - Pargas - Pargas -portal
 
Väståbolands svenska församling, kontaktuppgifter: Diakoni - Väståbolands svenska församling (vastabolandsforsamling.fi)
 
Kyrkans samtalshjälp: 0400 22 11 90

Kyrkans Chat: Kyrkans samtalstjänst - evl.fi 

Pargas Stads krisgrupp: 040 488 6002 
 

Krisen i Ukraina väcker en lång rad känslor och reaktioner, här kan du få stöd för dina tankar: 

Hur man agerar om kriget gör dig upprörd? - Finlands Röda Kors (rodakorset.fi)

Vad kan man göra om diskussioner om kriget väcker oro? - MIELI rf