Länkstig

Jour och krishjälp

Jour och krishjälp

 

VARHA - Egentliga Finlands välfärdsområde

Social- och hälsovårdstjänster flyttar till Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet. Då flyttar social- och hälsovårdstjänster och räddningsverkets tjänster och ansvaret över dessa från kommuner och samkommuner till välfärdsområdet.

Jour (Varha.fi)