Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

 

Uppdaterat 20.9.2021

Coronavaccinationerna fortsätter för dem som behöver sin första dos. Den som väntar på sin andra dos, kan försnabba sin andra vaccinationstid ifall det har gått minst 6 veckor sedan första dosen. Tredje vaccindosen erbjuds till personer som har kraftigt nedsatt immunförssvar och det har gått minst två månader sedan andra dosen;

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAKblockerare
  • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt framskriden eller oskött HIV
  • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

Tiden kan beställas via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 4545200 ti – to kl. 14 – 15.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blåa stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 9.9.2021

Pargas ordnar coronavaccinations POP-UP lördagen 18.9 kl. 10 - 14

Nu har du möjlighet att få din andra dos tidigare om det har gått 6 veckor sedan din första dos.

Vi har för tillfället bra med vaccin vilket möjliggör detta, vi vill samtidigt höja vår vaccinationstäckning och få så många som möjligt fullt vaccinerade i rask takt. Därför vädjar vi nu till alla 12 år fyllda som har möjlighet, intresse och som uppfyller 6 veckors intervallet från första dosen,  att komma till vaccinationstillfället.  Det är också möjligt att komma för sin första dos. Även personer från stadens andra kommundelar är välkomna.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat 3.9.2021

Nu finns det möjlighet att försnabba din andra coronavaccinationstid. Om det har gått 6  veckor från din första dos kan du ändra tiden via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster där du kan avboka din gamla tid och boka en ny, eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 4545200 ti – to kl. 14 – 15.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15), skyltning finns (blå stora skyltar med Covid-19 vaccinering).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LÄS MERA OM VACCINATIONERNA


Coronainfo (coronavirusfall, antal vaccinerade)


Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har upphävt sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att undvika närkontakt den 27.8.2021. 

Man måste fortfarande följa UKM:s och THL:s anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner på offentliga och privata tillställningar.

Särskild försiktighet måste iakttas vid användning av näs- och munskydd och säkerhetsavstånd vid alla tillfällen. 

 

Se sammanfattning över tillåten hobbyverksamhet i grupp fr.o.m. 25.5.2021.

Se alla rekommendationer


Hur skärgårdstrafiken påverkas av lagen om smittosamma sjukdomar:
Tartuntatautilain vaikutukset saaristoliikenteessä (endast på finska)