Länkstig

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt om coronaviruset

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

  • Användning av ansiktsmasker rekommenderas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt enligt THL: s rekommendation om upptrappningsfas.
  • Rekommendationen för distansarbete enligt statsrådets principbeslut gäller i Egentliga Finland. Enligt rekommendationen ska man inom arbetsplatserna i regionen övergå till distansarbete om arbetsuppgifterna tillåter detta. 
  • Begränsningar av privata och offentliga tillställningar: 
    Coronaarbetsgruppen rekommenderar att privata tillställningar med flera än 20 deltagare inte ordnas inomhus. Orsaken ligger i den accelererande framfarten av coronapandemin i Egentliga Finland. Nu sprider sig coronavirussmittan mellan familjemedlemmar, på utskänkningsställen och privata inomhustillställningar.
    Läs mera här