Innehållspublicerare

HEMSJUKHUS

Hemsjukhus


Hemsjukhuset erbjuder akut sjukvård i hemmet för kortare tid.
Till hemsjukhuset kommer Ni med remiss av läkare.


Alternativet förutsätter:
• att Ni själv vill det och Ni i hemmet kan skötas tryggt enligt läkarens direktiv.
• att Ni är självständig, anhöriga har förbundit sig att hjälpa eller att Ni klarar av dagliga sysslor med hjälp av hemvården.

Vården ges av sjukskötare alla dagar kl. 7.30 - 15.00.

Hemsjukhusets sjukskötare
Tfn 040 488 5831

E-post:
hemsjukhus@pargas.fi

Efter kl. 15.00 kan Ni i problemsituationer ta kontakt med Pargas akutavdelning.
Tfn 040 488 5520

Avdelningsläkare är Birger Björkqvist.
Önskan om ringbud till läkaren kan lämnas via sjukskötaren, vid behov gör läkaren hembesök.

Vi har tystnadsplikt.

Hemsjukhusets avgift: 22,80€/dygn

Under 18 åringar gratis, om besöken överstiger 7 per år

Avgifterna omfattas av avgiftstaket.

Om Ni har regelbunden hemvård, bor på anstalt eller serviceboende är tjänsten gratis.
Avgift uppbärs inte av krigsinvalider med 20 % invaliditet.

Avdelningsskötare Jaana Orava Tfn 040 488 5524

Avdelningssekreterare Pernilla Andersson  Tfn 040 488 5525

Postadress: Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas

Om du är nöjd- berätta det för andra!

Om du är missnöjd berätta det för oss!