Länkstig

HÄLSOTJÄNSTER

Hälsovårdstjänster


Pargas hälsovårdscentral svarar för primärvårdstjänsterna för invånarna i sitt område. I primärvården ingår bland annat hälsovårdscentralens läkar- och sjukskötarmottagningar, tandvård och skol- och studerandehälsovård. Till primärvård hör också vissa massundersökningar.
Till hälsovården i Pargas hör också miljö- och hälsoskydd och veterinärtjänster. Därtill kan arbetsgivare, företagare och lantbrukare inom Pargas hälsovårdscentrals hela verksamhetsområde, om de så väljer, köpa företagshälsovårdstjänster från hälsovårdscentralen - se länken här.

Utöver Pargas hälsostation täcks hela det vidsträckta skärgårdsområdet av ett tvåspråkigt hälsostationsnät. Lokal primärvård ges av Nagu, Korpo, Houtskärs och Iniö hälsostationer.