Länkstig

HÄLSOTJÄNSTER

Hälsovårdstjänster

 

VARHA - Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha.fi)

Social- och hälsovårdstjänster flyttar till Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023. Då flyttar social- och hälsovårdstjänster och räddningsverkets tjänster och ansvaret över dessa från kommuner och samkommuner till välfärdsområdet.

______

 

Pargas hälsovårdscentral svarar för primärvårdstjänsterna för invånarna i sitt område. I primärvården ingår bland annat hälsovårdscentralens läkar- och sjukskötarmottagningar, tandvård och skol- och studerandehälsovård. Till primärvård hör också vissa massundersökningar.
Till hälsovården i Pargas hör också miljö- och hälsoskydd och veterinärtjänster. Därtill kan arbetsgivare, företagare och lantbrukare inom Pargas hälsovårdscentrals hela verksamhetsområde, om de så väljer, köpa företagshälsovårdstjänster från hälsovårdscentralen - se länken här.

Utöver Pargas hälsostation täcks hela det vidsträckta skärgårdsområdet av ett tvåspråkigt hälsostationsnät. Lokal primärvård ges av Nagu, Korpo, Houtskärs och Iniö hälsostationer.