Gäddan och gänget just nu

Gäddan och gänget

Gäddan och gänget

Gäddan och gänget mjukisfiskarnaKonceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning. 

Gäddan & gänget arbetar som ambassadörer för barnets rättigheter och deras specialområde är barnets rätt till delaktighet.

Gäddan och gänget vill väcka barnens intresse för naturen, miljöfrågor, hållbar utveckling och sina egna rötter i skärgården.

Allt sker på barnens vilkor – genom lek, genom att göra och diskussion.

 


Gäddan och gänget just nu

Kontakt - Gäddan och gänget

 


Kontakt

Chef för småbarnspedagogik
Pia Hotanen
044 358 5985

Projektledare inom småbarnspedagogiken
Aija Mäkinen
040 134 6837

Skärgårdshavets biosfärområdets projektkoordinator
Pia Prost
050 338 1710

E-postadresser: fornamn.efternamn@pargas.fi


Följ Gäddan och gänget på Instagram | @gaddanochganget #gäddanochgänget #kalakamutparainen

Gäddan och gänget just nu

Gäddan och gänget just nu