Anhållan om forskningslov

Anhållan om forskningslov

För forskning och lärdomsprov inom tjänster inom social- och hälsovård ska forskningslov anhållas. Lärdomsprov kan även beröra avtal om projekt mellan verksamhetsenheten och yrkeshögskolor eller universitet.

Använd blanketten ”Anhållan om forskningslov”. Skriv ut blanketten, fyll och underteckna.

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten med forskningsplan per e-post till sohaforvaltning@pargas.fi. Skriv ”Anhållan om forskningslov” som ämne.