Service för flyktingar

Service för flyktingar 

I Pargas stad arbetar en heltidsanställd flyktinghandledare, en halvtidsanställd socialarbetare och en halvtidsanställd familjearbetare med integreringen av kvotflyktingar och asylsökare som beviljats positivt uppehållstillstånd och valt att bosätta sig på orten.

Till de centrala uppgifterna hör praktiska arrangemang kring mottagandet av nyanlända flyktingar, service och rådgivning gällande olika stödformer, så som integrationsstöd, samt handledning i frågor gällande socialservice. Kvotflyktingarna har under de första fyra åren rätt till en integrationsplan med syftet att stöda samhälls- och medborgarfärdigheterna, utveckla språkkunskaperna och stärka förutsättningarna för deltagandet i arbetslivet. För asylsökare som beviljats positivt uppehållstillstånd är motsvarande integrationstid tre år. Flyktingarna uppmuntras även att upprätthålla sitt eget språk och sin kultur.

Personalen som ansvarar för flyktingservicen samarbetar aktivt med andra kommunala aktörer samt olika statliga myndigheter, lokala föreningar samt organisationer för frivilligarbete.

Kontaktuppgifter:

Välfärdscentret

Gudrun Degerth
Flyktinghandledare
e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi


Flykting-/ vuxensocialarbetare
e-post: förnamn.efternamn@pargas.fi

 

Besöksadress: Vapparvägen 15, 21600 Pargas, enligt tidsbokning under socialservicens öppethållningstider

Nyttig information (på många olika språk):

Maahanmuuttajana Suomessa

Tietopankki Suomesta

Undervisningsfilmen ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” berättar om Finlands historia och det finländska samhällets utveckling från 1900-talets början fram till idag: 

För mer information se regionalplanen för integrering av flyktingar i Pargas