Familjevård

Familjevård i Egentliga Finland

 

Familjevård för äldre eller personer med utvecklingsstörning möjliggör en trygg och säker vardag med beaktande av individuella behov i ett familjehem eller hemma hos den vårdbehövande. Familjevården kan vara i några timmar eller så kan man bo permanent i familjehemmet. Kortvarig familjevård kan ordnas till exempel under den tid närståendevårdaren har ledigt. Om en äldre persons vardag i det egna hemmet inte längre är säker eller ändamålsenlig kan man ansöka om långtidsboende i familjehemmet.

Familjehemmen är vanligtvis hem som konstaterats vara lämpliga och säkra för familjevård. Familjevårdarna har genomgått en förberedande utbildning för familjevårdare och är villiga att ta hand om den vårdbehövandes säkra vardag, omvårdnad och delaktighet. Man får bekanta sig med familjehemmet innan familjevården inleds. I familjehemmet lever man oftast ett vanligt familjeliv där den vårdbehövande får delta i alla aktiviteter enligt sin egen förmåga.

Man ansöker om familjevård via hemkommunens tjänster för äldre och handikappade. Ifall kommunen beviljar tjänsten, skickar kommunen ansökan till familjevårdsenheten där man strävar efter att finna ett lämpligt familjehem för den som ansöker om familjevård. I ansökningsskedet är det viktigt att uppge all nödvändig information om den sökande med tanke på hjälpbehovet, säker vård och val av familjehem.

 

Närmare information om familjevårdsenheten för äldre personer och personer med utvecklingsstörning i Egentliga Finland (på finska):

 

https://kaarina.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut#varsinais-suomen-ikaihmisten-ja-kehitysvammaisten-perhehoitoyksikko