Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

AKTUELLT

 

Sommarinfo


Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid.

Du kan boka telefontid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post .


Inspektörerna utför syner utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Vänligen flytta er syntidpunkt om ni blir sjuka, utsatta eller om ni inom närmaste tiden vistats utomlands.
Vi sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden 13-17.7, därför är det viktigt att beställa dem i god tid. I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.


I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.
Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.


Med önskan om en solig sommar!
Byggnadstillsynens personal


 

 

Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, i Pargas har öppet:

 • mån–ons. kl. 9.15–12 och kl. 13–16
 • tors. kl. 9.15–12 och 13–17
 • fre kl. 9.15–12 och 13–15 (sommartid till 14.00)

Byggnadstillsynen i Korpo, Handelsmansvägen 1, har öppet:

 • mån-ons 9-12 och 13-15
 • tors 9-12 och 13-17
 • fre 9-12 och 13-14

 

Byggnadstillsynens kundtjänstnummer.
040 488 6080
vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14)


Via kundtjänsten kan du boka tid för syner, beställa arkivsökningar och ansökningsblanketter som du behöver och få allmänna råd i frågor som rör byggnadstillsyn. Hos kundtjänsten kan du också kolla i vilket skede handläggningen av din lovansökan befinner sig. Vid behov blir du hänvisad till att kontakta den person som bereder ditt ärende och via kundtjänsten kan du även be någon av inspektörerna att ringa upp dig.

Ansvarsområden för inspektörerna och granskningsingenjörerna.

Du kan även boka telefontid eller besökstid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer via ett elektroniskt tidsbokningssystem. Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

Kontaktuppgifter:

Kontorssekreterare i Pargas
Amy Kallio 040 488 5915

 • kundservice
 • mottar lov- och tillståndsansökningar
 • informerar om beslut
 • nämndeärenden

Kontorssekreterare i Korpo
Lena Andersson 040 488 5914

 • kundservice
 • informerar om inspektörsbeslut i Nagu, Korpo, Iniö samt Houtskär
 • fakturering

Teknisk assistent
Nina Fröberg  040 488 5901

 • kontrollerar RH-uppgifter
 • koordinater och adresser för byggnader
 • registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten
 • arkivsök

Teknisk assistent
Emma Jahnsson, 044 358 5902

 • kundservice
 • mottar lov- och tillståndsansökningar
 • grannehörande
 • arkivsök

Ledande byggnadsinspektör
Sanna Simonen 050 596 2642

 • bygglov i Pargas och Nagu (Lillandet)

Byggnadsinspektör, chef för skärgårdskontoret
Joakim Nyström 0400 929 044

 • kontaktperson för skärgårdskontoret
 • beslut om bygglov i Nagu (Storlandet), Korpo, Houtskär och Iniö

Tillståndsingenjör
Salwa Hanna 044 358 5928

 • bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan i Pargas på detaljplanerade områden och bygglov öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden
 • lovberedning

Granskningsingenjör
Tom Walldén 0400 782 109

 • bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning i Pargas väster om Sundet (Ålön, Stortervo) samt åtgärdstillstånd och anmälningar i Korpo och handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden
 • lovberedning

Granskningsingenjör
Mikaela Hampf 050 596 2624

 • bygglov, åtgärdstillstånd och anmälningar i södra skärgården samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden
 • åtgärdstillstånd och anmälningar öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) samt handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner och utför syner på dessa områden
 • förlängning av bygglov, lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Pargas
 • lovberedning

Granskningsingenjör
Greger Brinkén 040 751 9320

 • bygglov gällande ekonomibyggnader, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning samt förlängning av bygglov i Korpo, Houtskär och Iniö och dessa områdens samt syner
 • bryggor i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö
 • lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Korpo, Houtskär och Iniö

Granskningsingenjör
Markus Östman 0400 536 532

 • bygglov, åtgärdstillstånd, anmälan och rivning i Nagu och syner
  lov för trädfällning samt bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Nagu
 • handlägger konstruktions-, vatten- och avloppsplaner i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö
 • lovberedning