Boendetjänster

BOENDESERVICE

 

Bettina Aaltonen

SAS-koordinator

tel. 040 488 5560

 

Boendeservice kan vara kommunalt producerad eller produceras av privata aktörer och beviljas inom ramen för köptjänstavtal eller att kunden beviljas en servicesedel. Serviceboende innebär boende i lägenhet/rum med badrum inom en service-enhet och baserar sig på socialvårdslagens 21 § (1301/2014).

Serviceboende grundar sig på ett hyresförhållande. Inom Pargas stad finns det olika former av serviceboende. Servicebostäder, gruppboende samt effektiverat serviceboende.

Kvalitetssäkringsbesök görs till alla enheter en gång om år samt vid behov.

Ansökan om serviceboende görs skriftligt i samband med ett kartläggande hembesök av SAS-koordinatorn. I ansökan utreds bland annat klientens nuvarande boende, behov av vård och omsorg, hälsotillstånd vid ansökningstillfället samt hur personen klarar sig i vardagen. Som stöd för bedömning av hälsotillstånd och funktionsförmåga används Rava/Ravatar, Klara vardagen profilen, MMSE minnestest och andra mätinstrument vid behov. Förutom dessa görs alltid en individuell utvärdering av servicebehovet. Klienten bör ha ett effektiverat, fortlöpande vård- och omsorgsbehov. Utgångspunkten är, att all tillgänglig service och hjälp som stöder hemmaboendet har utretts och prövats innan klienten beviljas vårdplats inom effektiverat serviceboende.

Ansökan behandlas sedan i SAS-gruppen (från finskans selvitä – arvioi - sijoita) som sammanträder varannan vecka. SAS gruppen består av äldreomsorgschef, läkare, SAS-koordinator, socialhandledare och sjukskötare. Beslut om beviljande av service görs av äldreomsorgschefen. Beslutet kan även vara nekande, d.v.s. vårdplats beviljas inte.

Om personen beviljas men staden inte har möjlighet att genast erbjuda en plats, blir personen på en väntelista.

 

SAS-Processen