Barnskyddsanmälan

Barnskyddsanmälan

Ett barnskyddsärende inleds efter att en socialarbetare inom barnskyddet har fått kännedom om att ett barn eventuellt behöver hjälp. Detta kallas för barnskyddsanmälan. Anmälan ska göras till kommunens familjeenhet via telefon, skriftligen eller genom att personligen besöka familjeenheten.

BARNSKYDDSANMÄLAN

Anmälan till polisen

THL - Barnskyddsanmälan (fi)

THL - Anmälan