Barnatillsynsman

Barnatillsyningsman

Fastställande av faderskapet

Barnet är fött inom äktenskapet, ifall barnets föräldrar varit gifta vid den tidpunkt då barnet blivit fött. Då barnets föräldrar lever i ett samboförhållande eller inte är gifta när barnet föds, fastställs barnets och faderns släktskapsförhållande genom att fadern erkänner faderskapet eller genom att faderskapet fastställs vid domstol. Barnatillsyningsmannen i barnets hemkommun har hand om alla åtgärder i anslutning till fastställandet av faderskapet.

För ett barn som föds utom äktenskapet är enbart modern vårdnadshavare även sedan fadern erkänt barnet. Efter att fadern erkänt barnet kan föräldrarna ingå ett avtal om gemensam vårdnad av barnet ifall detta är till förmån för barnet och föräldrarna så önskar.

Underhållsavtal

Avtal om vårdnad, umgänge och underhåll

Om föräldrarna inte bor tillsammans med sitt eller sina barn, görs avtal om vård och umgänge och avtal om underhåll.

Om föräldrarna kan komma överens om innehållet kan dessa avtal fastställas i familjeenheten. Om föräldrarna är oense avgörs ärendet av tingsrätten.


Barnatillsyningsman
Åsa Myrberg
Ämbetshuset, Familjeenheten, Strandvägen 30
Tel. 040 488 5582
Telefontid ti och to kl. 8.30-9, ti - to kl. 13.15-14