Arkeen voimaa - sv

ARKEEN VOIMAA 

Följande Arkeen Voimaa-kurs ordnas i oktober 2022. Kursen kommer gå på finska, men alla som förstår finska kan delta. Anmälningarna startar 25.7 - HÄR kan du läsa mera (endast på finska).

KRAFT I VARDAGEN MED “ARKEEN VOIMAA”

Behöver du stöd för utmaningarna i vardagen? Vill du göra något för att må bättre och orka mer?

Gruppverksamheten Arkeen voimaa är avsedd för personer som har svårigheter att klara sig i vardagen på grund av sin eller en anhörigs kroniska sjukdom eller av andra orsaker. Gruppverksamheten hjälper deltagarna att göra och upprätthålla positiva förändringar i sitt liv.

En Arkeen voimaa-grupp består av människor i liknande livssituation som delar med sig av sina idéer och sporrar varandra. Gruppen ger stöd, information och verktyg för att hantera olika symptom och utmaningar i vardagen. I gruppen diskuteras verktyg för egenvård, som förmåga att fatta beslut, planering av egna handlingar, inkludering av lämplig motion som en del av egenvården, hälsofrämjande kost, interaktionsfärdigheter och observation av eget välbefinnande.

VAD ÄR EN ARKEEN VOIMAA-EGENVÅRDSKURS?


 För vem?

Kursen lämpar sig för alla som känner att de har någon typ av utmaningar i vardagen och som    vill förbättra sina färdigheter i egenvård och att klara sig i vardagen. För dem som helt enkelt      INTE vill låta utmaningarna ta överhanden i deras vardagsliv. Med små steg mot en smidigare      vardag.

 
 Hur?

Gruppen samlas sex gånger med en veckas mellanrum 2,5 timmar åt gången och leds av frivilliga kamrathandledare som har genomgått Arkeen voimaa-handledarutbildning. Verksamheten i grupperna baserar sig på en konfidentiell interaktion mellan deltagarna. Det finns tid för fritt samtal under pausen då det finns kaffeservering med något att äta. Grupperna är avgiftsfria!

 
 När?

Gruppverksamheten fortsätter på hösten och anmälan till grupperna sker fortlöpande.  Nästa kurs startar 3.10.2022 kl. 13.00 på Vapparvägen. Kursen är finskspråkig.

 
 Blev du intresserad?

Du kan anmäla dig via epost till camilla.rautanen(a)pargas.fi

 
 Kontaktperson

Kontakta: Camilla Rautanen camilla.rautanen(a)pargas.fi eller skicka ett sms till numret 040 595 5600 så ringer jag upp dig.

 

Boken Arkeen voimaa

Boken Arkeen voimaa – pienin muutoksin kohti sujuvaa arkea (2017) är skriven för dig som vill förbättra dina färdigheter i egenvård och stärka din förmåga att klara dig i vardagen. Boken ger praktiska tips bland annat på hur man kan använda sitt eget sinne för att hantera symptom, på bra interaktion och på hälsofrämjande kostvanor. Du kan även låna boken från Pargas stads bibliotek, den fungerar bra också som självständig läsning, även om du inte själv deltar i gruppen.

Titta på en ny presentationsfilm för Arkeen Voimaa! (endast på finska)

Arkeen voimaa - med frivilliga kamrathandledarens egna ord (endast på finska)

 

Mera information

Verksamhetsmodellen för Arkeen Voima (endast på finska)
 
Verksamhetsmodellen för Arkeen Voimaa på Facebookissa (endast på finska)
 
Verksamhetsmodellen för Arkeen Voimaa på Twitterissä (endast på finska)