Länkstig

Innehållspublicerare

null Verksamhetsunderstöd inom social- och hälsovården
05.02.2019

Social- och hälsovårdsnämnden kan bevilja understöd för verksamhet som bedrivs inom social- och hälsovården i Pargas.

VERKSAMHETSUNDERSTÖD kan sökas senast måndagen den 25.02.2019
kl. 12.00

  • registrerade föreningar som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden
    • icke registrerade sammanslutningar (fria grupper) som bedriver verksamhet inom social- och hälsovården i Pargas och som inte erhåller årligt understöd från annat budgetanslag i staden. Verksamhetsunderstödet beviljas för verksamhet som ingår i sökandes verksamhetsplan för det aktuella året eller som hör till regelbundet återkommande verksamhet. Verksamhetsunderstöd kan beviljas även för kostnader i samband med att verksamheten inleds. Till ansökan om verksamhetsunderstöd bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för det år vilket understöd sökes. Ansökan skickas till Pargas stad, socialcentralen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller elektroniskt till socialcentralen@pargas.fi. Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter fås från stadshusets infodisk i Pargas och från områdeskontoren. Närmare uppgifter ges av äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki  och socialservicechef Heidi Ulriksson, tfn 02 458 5700.                                 

Ansökan om verksamhetsunderstöd.pdf