Innehållspublicerare

null Kaavaehdotus nähtävänä, Vapparintien liikekorttelit
29.08.2018

Muutettu ehdotus asemakaavaksi ja asemakaavan muuttamiseksi Vapparintien liikekotteleille on julkisesti nähtävillä 31.8. – 30.9.2018 kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ. Kaavaehdotukseen voi tutustua myös ympäristöosastolla Paraisilla, os. Rantatie 28. Ehdotus koskee purjekiertoliittymän luoteispuolella olevaa kaavoittamatonta aluetta Parsbyn (10) kaupunginosassa sekä korttelia 24 ympäristöineen ja osia Vapparintien tiealueesta Bläsnäsin (14) kaupunginosassa Paraisilla.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle, os. Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköisesti osoitteeseen rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

30.8.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta