Innehållspublicerare

null Tillfälligt simförbud på simstränderna i Solliden och Bläsnäs
11.06.2021

Tillfälligt simförbud på simstränderna i Solliden och Bläsnäs

På grund av ett fel i styrningen till en pump har orenat vatten gått ut i sundet från pumpstationen vid Norrby reningsverk. Badvattenprov tas från stränderna på måndagen 14.6.2021.

Som en försiktighetsåtgärd är simning tillfälligt förbjuden vid stränderna Solliden och Bläsnäs pga. förorening av badvattnet orsakad av avloppsvatten.

Mera info ges av teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774