Innehållspublicerare

null Coronainfo för företagare
14.01.2021

Coronainfo för företagare


STÖDFORMER
 

Kostnadsstöd för företag

Ansökan om kostnadsstöd från Statskontoret pågår fram till 26.2.2021.

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit pga. coronakrisen, och som därför har svårt att anpassa sin verksamhet, såsom löne- och övriga kostnader under stödperioden.

Mer information och ansökan: Statskontoret

Stöd för landsbygdsföretag

Mikroföretag på landsbygden, jordbruksföretag och företag inom fiskerisektorn som drabbats under coronavirusepidemin kan ansöka om temporärt krisstöd.

Understöd kan sökas ända fram till juni 2021. Stödet kan sökas på nytt, om en tidigare ansökan har fått avslag på grund av att kostnaderna inte har räckt till för stödets minimibelopp.

Stödet kan sökas av företag med verksamhet som är kopplad till gårdar, mikroföretag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, företag inom primär jordbruksproduktion, kommersiella fiskare samt företag som bedriver fiskodling, fiskförädling eller bedriver parti- eller detaljhandel med fisk.

Mer information: Livsmedelsverket

Finnvera

Läs mera om Finnveras möjligheter att gå i borgen för företagets lån, t.ex. om företaget är i behov av driftskapital: Finnvera

Andra nyttiga länkar:

 

 För närmare info om stödformerna och andra näringslivsärenden: