Innehållspublicerare

null Årets miljögärning i Pargas 2024
11.06.2024

Utmärkelsen Årets miljögärning i Pargas delas årligen ut för att uppmärksamma en eller flera betydelsefulla handlingar som utförts och som förbättrat miljöns tillstånd i Pargas och Skärgårdshavet. År 2024 premieras Nystu gård och Göta och Kurt Holmbergs  dödsbo för sina engagemang för att värna om naturens mångfald. I år var temat Naturens mångfald och pristagarna valdes bland förslag, som skickats in av allmänheten. 

Göta och Kurt Holmbergs dödsbo i Inikorp i Korpo tillsammans med ”Aktivistimummot” och Stiftelsen för Naturarvet har gjort en stor insats för naturens mångfald genom fredning av gammelskog. Insatsen är av stor betydelse för naturens mångfald i gammelskogar i skärgården.

Den skyddade skogen är i Egentliga Finlands skala stor, med en areal på 44 ha. Området består av barrskogar, berg, små kärr och havsstrand. På några områden uppnår skogen en ålder på 170 år och det finns mycket död ved.

Stiftelsen för Naturarvet köpte skogen av dödsboet. Aktivistimummot-rörelsen samlade med hjälp av Mummonmetsä-kampanjen 30 000 euro till stiftelsen för att kunna köpa skogen och förde en aktiv kampanj för saken.  Aktivistimummot-rörelsens insamling för skogar fortsätter på Stiftelsen för Naturarvets nätsidor.

 

Nystu gård på Wattkast i Korpo med värdparet Thomas Johansson och Johanna Franzén, får för sitt långsiktiga engagemang för naturens mångfald i skärgården. Gården har redan i tre generationer skött naturängar, som är viktiga livsmiljöer för många djur- och växtarter. Gårdens kor och får har betat på både egna marker och arrenderade marker, inom Skärgårdshavets biosfärområde och Skärgårdshavets nationalpark.

En del av de egna markerna har betats sedan 1700-talet. Med sin erfarenhet och kunskap från generationer bakåt, samt sitt helhjärtade engagemang för att bevara kulturlandskap i skärgården, har Nystu gård gjort betydande insatser för naturens mångfald redan länge. Nystu gårds värdpar Thomas Johansson och Johanna Franzén har också inspirerat många andra och genom deras engagemang i föreningen Naturbeteskött producenterna rf., har de kunnat vara med och påverka naturbetesköttets etablering som en kvalitetsprodukt.