Innehållspublicerare

null RÖSTNING PÅ VALDAGEN 9.6.2024
09.06.2024

EU-valets valdag är idag söndagen den 9.6

___

Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

-----

På valdagen varje röstberättigad får rösta endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet.

RÖSTNING I PARGAS STAD PÅ VALDAGEN 9.6.2024

Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

1. Pargas: Malms skola, Parsbyvägen 12

2. Nagu: Kommunalstugan, Kyrkvallen 2

3. Korpo: Kommunalgården, Korpoväen 124

4. Houtskär: Vesterlid, Näsbyvägen 188

5. Iniö: Snäckan, Degernäs 28

Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis, t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto.

Mera information om valet finns på justitieministeriets nätsida https://vaalit.fi/sv/framsida