Innehållspublicerare

null Projektet Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: den nya omledningssträckan tas i bruk vid Ljusuddavägen
23.05.2024

Publicerad:
Trafikledsverket

Den nuvarande omledningen för fordonstrafik vid Ljusuddavägen fortsätter längs en kort vägsträcka i ändan av Hessundsbron. Trafikarrangemanget tas i bruk på onsdag 29.5 och det gäller i uppskattningsvis 1–1,5 månader.

I och med omledningssträckan flyttas leden för fordonstrafik från Pargas sett ett steg till höger på det sätt som visas på den bifogade kartan.

Trafikarrangemanget gör det möjligt att göra nödvändiga jordskärningar vid Skärgårdsvägen och förnya vägens konstruktionslager.

Arrangemanget påverkar inte gång- och cykelrutten. Projektet påminner att busshållplatserna finns vid Kalkvägens rondell under arbetsperioden, och att det där också finns en säker passage för att korsa Skärgårdsvägen via övergångsstället.
 

Bilaga: trafikarrangemanget på kartan


Mer information:

Projektchef Janne Wikström, Trafikledsverket, tfn 029 534 3600, fornamn.efternamn@vayla.fi

Projektchef Timo Hirvasmaa, Kreate Oy, tfn 0400 627 461, fornamn.efternamn@kreate.fi


Följ projektet:

Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-lv-180-ravsundsbron-och-hessundsbron

Facebook: https://www.facebook.com/ravsundhessund/