Innehållspublicerare

null Insamlingsskyldigheten av bioavfall från småhus träder i kraft även i de sista områdena
14.05.2024

Pressmeddelande. Publicerad: 13.05.2024, 08:30
Lounais-Suomen Jätehuolto

Insamlingen av bioavfall från småhus utvidgas i dag den 13 maj till alla de sista fastigheter i nya insamlingsområden som omfattas av skyldigheten inom Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde.

Det sista skyldighetsområdet omfattar totalt cirka 4 200 permanenta fastigheter eller fritidsfastigheter i Lundo, S:t Mårtens, Åbo, S:t Karins, Aura och Pöytis.

– Därefter ska bioavfall sorteras separat från annat avfall i alla fastigheter, som är belägna i en beräknad tätort med 10 000 invånare. Små fastigheter och husbolag som omfattas av skyldigheten har informerats, säger LSJH:s servicechef Sanna Rajala.

Kompostering är den mest populära metoden

Skyldigheten kan uppfyllas genom att kompostera bioavfall eller samla in det ett tömningsbart avfallskärl, vars tömningar LSJH ansvarar för. Båda kan göras tillsammans med grannar med ett samarrangemang.

Tätortsområde med drygt 10 000 invånare i LSJH:s verksamhetsområde omfattar totalt cirka 38 000 fastigheter med mindre än fem lägenheter.

– Av dessa har drygt 21 000 fastigheter meddelat att de komposterar sitt bioavfall, vilket gör det till det överlägset mest populära sättet att behandla bioavfall. Cirka 3 000 fastigheter har ett eget kärl för bioavfall. Cirka 1 400 sambiokärl eller samkompostorer har inrättats, med mer än 3 100 fastigheter som medlemmar, säger Rajala.

Det mest populära bioavfallskärlet som LSJH erbjuder är det ventilerade bioavfallskärlet, som kan tömmas var fjärde vecka.

– Kärlet har varit mycket populärt och därför är det en liten försening i leveranserna. För vissa kan leveransen bli försenad till mitten av juni. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Man måste bara ha tålamod ett tag innan man kan börja sortera, förklarar Rajala.

Omkring 10 000 fastigheter saknar fortfarande ett beslut

Cirka 10 000 fastigheter saknar fortfarande information om hur man sorterar sitt bioavfall.

– Dessa fastigheter bör fortfarande bestämma om de ska samla in eller kompostera, meddela oss och sedan sätta igång. Poängen med allt detta är dock att de värdefulla näringsämnena i bioavfall kan återvinnas och återvinningsgraden ökas, påminner Rajala.

Enligt den senaste kompositionsstudien är upp till en tredjedel av blandavfallspåsarna i LSJH-området bioavfall.

– Näringsämnena i det bioavfall som hamnar i blandavfallspåsen till Salo ekokraftverk förloras genom förbränning. Genom att kompostera bioavfall skapar du näringsrik mull och gödsel för din trädgård. Det bioavfall som samlas in i bioavfallskärlet på LSJH:s område hamnar till behandlingsanläggningen i Nystad, där det används för att producera biogas och gödningsmedel, säger Rajala.

Om LSJH inte får ett meddelande från fastigheten om hur den separata insamlingsskyldigheten för bioavfall kommer att uppfyllas på fastigheten, kommer fastigheten att få ett påminnelsebrev om att arrangera insamlingen.

– De första påminnelsebreven kommer att skickas i början av sommaren, säger Rajala.

Separat insamling av bioavfall är en nationell skyldighet som grundar sig på avfallslagen. Uppfyllandet av skyldigheten övervakas av den kommunala miljömyndigheten. Du kan enkelt kontrollera om din fastighet omfattas av insamlingsskyldigheten från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens avfallshanteringskarta.

Läs mer: www.lsjh.fi/sv/tietoa-biojatteen-kerayksesta

Tilläggsinformation:
Sanna Rajala, LSJH
servicechef
tfn. 02 727 6820
sanna.rajala@lsjh.fi