Innehållspublicerare

null Europaparlamentsvalet 2024
13.05.2024


EUROPAPARLAMENTSVALET 2024 I PARGAS STAD

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 9.6.2024. Förhandsröstningen ordnas 29.5-4.6.2024

Varje röstberättigad får rösta antingen på förhand eller på valdagen. På förhand kan den röstberättigade rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i landet eller utomlands, men på valdagen endast på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som sänds till den röstberättigade före valet. Den som kommer för att rösta ska visa upp ett giltigt identitetsbevis vid röstningen.
 

 

RÖSTNING PÅ VALDAGEN  9.6.2024
Pargas stad är indelad i fem röstningsområden, där röstningsställena på valdagen är öppna kl. 9.00-20.00.

Röstningsområde Röstningsställe på valdagen Besöksadress 
1. Pargas Malms skola Parsbyvägen 12, Pargas
2. Nagu Kommunalstugan Kyrkvallen 2, Nagu
3. Korpo Kommunalgården Korpovägen 124, Korpo
4. Houtskär Vesterlid Näsbyvägen 188, Houtskär
5. Iniö Snäckan Degernäs 28, Iniö

 

FÖRHANDSRÖSTNING  29.5-4.6.2024
Pargas stads allmänna förhandsröstningsställen och deras öppethållningstider finns i bilagan här.
 

HEMMARÖSTNING
En röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Anmälan om hemmaröstning skall göras till centralvalnämnden senast tisdagen den 28 maj kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen under adressen Centralvalnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per telefon Petra Öhman, tfn 040 488 6021.

Anmälningsblankett, hemmaröstning

Anmälningsblankett kan också beställas på ovannämnda telefonnummer eller fås från stadshusets infodisk eller från områdeskontoren. 


ENLIGT VALLAGEN ÄR VÄLJAREN SKYLDIG ATT STYRKA SIN IDENTITET FÖR VALFUNKTIONÄREN
Ta därför med dig identitetsbevis då du ska rösta. Den som saknar giltigt id-bevis kan hämta ett avgiftsfritt temporärt id-kort hos polisen (två passfoton behövs).

Mera information om Europaparlamentsvalet finns på justitieministeriets nätsida www.vaalit.fi


Centralvalnämnden i Pargas stad
Sekreterare Petra Öhman
040 488 6021
petra.ohman(at)pargas.fi