Innehållspublicerare

null Föreslå Årets miljögärning 2024 - vem får priset i år?
14.05.2024

I år har invånarna i Pargas stad igen möjlighet att påverka valet av årets miljögärning! Årets miljögärning har valts från och med 2019 och valet offentliggörs årligen i samband Pargasdagarna. Priset delas ut av Pargas stad tillsammans med Skärgårdshavets Unesco biosfärområde.

Temat för årets miljögärning i år är naturens mångfald. En motivering för att belöna en miljögärning kan vara till exempel:
– Operatören främjar naturens mångfald med sin verksamhet
- Aktiviteter för att bekämpa främmande arter
- Främjande av forskning som stöder naturens mångfald
- Skötsel av traditionella biotoper (åkrar, ängar, hedar och skogsbeten)
- Främjande av miljöfostran relaterad till biologisk mångfald

Priset kan tilldelas antingen en privatperson, en arbetsgrupp, ett företag, en förening eller en annan organisation. Berätta för oss nedan vem eller vilken organisation du tycker förtjänar att få priset Årets miljögärning i Pargas och varför. Gärningen som ligger till grund för utmärkelsen kan också ha gjorts ett tidigare år.

Klimat- och miljöteamet i Pargas stad väljer en vinnare bland invånarnas förslag. Dessutom väljs en till aktör som belönas för sitt värdefulla arbete för miljön. Vinnarna offentliggörs i samband med Pargasdagarna lördagen den 8.6.

Förslag kan lämnas in till och med den 22.5.

Vem får priset i år? Föreslå här: https://link.webropolsurveys.com/S/BD76DD4411E827ED