Innehållspublicerare

null Pargas stads social- och hälsovård blir en del av Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) 1.1.2023.
29.12.2022

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha.fi) 

 

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) inleder sin verksamhet den 1 januari 2023. Då överförs social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendets tjänster från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdet.

Egentliga Finlands välfärdsområdes webbplats (Varha.fi)

Viktiga servicenummer för social- och hälsovårdstjänster (Varha.fi)

Pargas verksamhetsställens kontaktuppgifter (Varha.fi)

 

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar från och med januari 2023 för följande tjänster:

Primärvård, t.ex. hälsostationernas verksamhet och deras vårdavdelningar

Specialiserad sjukvård, t.ex. olika sjukhus vid Åbo universitetscentralsjukhus

Förstavård och jour, såsom ambulanser och ÅUCS-akuten

Brandkår och räddningsväsendet

Munhälsovård

Mentalvårds- och missbrukarservice

Mödra- och barnrådgivning

Socialarbete, bland annat vuxensocialarbete och barnskydd

Hemvård för äldre

Boendeservice för äldre

Service för personer med funktionsnedsättning

Rehabiliteringstjänster, t.ex. fysioterapi och andra terapier

 

Vad förändras den 1 januari 2023?

Vid årsskiftet 2023 fortsätter social- och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finland huvudsakligen på samma sätt som tidigare. Hälsostationer, rådgivningar, tandkliniker, hemvårdsområden osv. förblir samma och det sker inga förändringar i början av året. Du kan som vanligt boka tid till och besöka hälsocentralen och andra serviceställen.

Socialservicen i Pargas har flyttat

Hela socialservicen nu finns i Välfärdscentret på Vapparvägen 15 och socialförvaltningen har flyttat till Välfärdscentret på adressen Kommunalhemsvägen 12.

Iniö hälsostation flyttar

Iniö hälsostation flyttar till nya utrymmen. Den nya adressen är Iniövägen 597. På grund av flytten reduceras verksamheten under tiden 28.12.2022-3.1.2022. Du blir kontaktad om det blir förändringar till dina tidsbokningar.

Viktiga servicenummer för social- och hälsovårdstjänster (Varha.fi)

Pargas verksamhetsställens kontaktuppgifter (Varha.fi)

 

De flesta tidsboknings- och servicenummer förblir som tidigare, till exempel:

 

Hälsovårdscentral

Tidsbeställning till hälsostationen tel. 02 454 5200 (mån-fre kl. 9-13, akuta ärenden (jour) kl. 8-16)

Munhälsovård

Centraliserade tidsbeställning till munhälsovården tel. 02 454 5300 (tidsbeställning till jouren mån-fre kl. 8-9, annan tidsbeställning mån-fre kl. 9-11.30).

Mödrarådgivning

Pargas tel. 040 488 5543 eller tel. 040 488 5542 (tidsbokning mån-fre kl. 11-12)

Nagu, Korpo, Houtskär tel. 040 488 5815 (tidsbokning mån-fre kl. 12.30-13.30)

Iniö tel. 02 454 5200 (tidsbokning mån-fre kl. 9-10)

Barnrådgivning

Pargas tel. 040 488 5541, tel. 040 488 5540 (tidsbokning mån-fre kl. 8.30-9.30) tel. 040 488 5505 eller tel. 040 488 5844 (tidsbokning mån-fre kl. 8–9)

Nagu tel. 0400 117 153 (tidsbokning mån-fre kl. 11.30-12)

Korpo, Houtskär tel. 040 488 5815 (tidsbokning mån-fre kl. 12.30-13.30)

Iniö tel. 0400 117 121 (tidsbokning mån-fre kl. 9-10)

Preventivrådgivning

Pargas tel. 040 488 5543 eller tel. 040 488 5542 (telefontid mån-fre kl. 11-12)

Nagu tel. 0400 117 153 (tidsbokning mån-fre kl. 11.30-12)

Korpo, Houtskär tel. 040 488 5815 (tidsbokning mån-fre kl. 12.30-13.30)

Iniö tel. 02 454 5200 (tidsbokning mån-fre kl. 9-10)

Rådgivning för äldre personer

Egentliga Finlands centraliserade kundhandledning för äldre personer
på svenska tel. 02 262 6174 (mån-fre kl. 9-12)
på finska tel. 02 262 6164 (mån-fre kl. 9-15)

Mentalvårds- och missbrukstjänster

Psykiatrisk sjukskötare tel. 040 488 5609 (mån-tors, tors-fre kl. 11-12)

Psykiatrisk sjukskötare tel. 040 488 5964 (mån-fre kl. 12-13)

Psykiatrisk sjukskötare tel. 040 184 8945 (mån-fre kl. 12-13)

Vuxensocialarbete

Socialhandledare 040 488 6089 (telefontider mån kl. 13.15-14.00, tis kl. 9.30-10.00 och tors-fre kl. 9.30-10.00)

Socialhandledare 050 465 45129 (telefontider mån kl. 13.15-14.00, tis kl. 9.30-10.00 och tors-fre kl. 9.30-10.00)

Socialhandledare 040 488 5949 (telefontider mån kl. 13.15-14.00, tis kl. 9.30-10.00 och tors-fre kl. 9.30-10.00)

Socialservice för barnfamiljer

Familjeenhetens rådgivningstelefon tel. 040 488 5572 (tidsbokning mån-fre kl. 10-11)

Socialjour

Du kan kontakta socialjouren via nödcentralen på telefonnumret 112 under tjänstetid och på telefonnumret 112 eller 02 2626 003 utanför tjänstetid.

Handikappservice

Socialarbetare tel. 044 3585976 (telefontid mån, tors kl. 13-14 och tis, ons kl. 8.30-9).

Socialhandledare tel. 040 488 6083 (telefontid mån, ons, fre kl. 8.15-9.00)

Ledande socialarbetare tel. 040 4885570

 

Vid årsskiftet kommer kommunernas telefonväxlar inte längre att koppla direkt till social- och hälsovårdstjänsternas telefonnummer. Egentliga Finlands välfärdsområde får nya telefonväxlar:

Växel för andra Pargas invånare, tel. 02 772 3111

ÅUCS sjukhustjänsters växel, tel. 02 313 0000

Räddningsverkets växel, tel. 02 263 3111

Social- och hälsovårdstjänsters växel för Åbobor, tel. 02 266 0000

 

Fakturor och fakturering

Om du har frågor om fakturor från till exempel hälsovården, munhälsovården eller äldreomsorgen, ska du från och med 1.1.2023 vända dig till välfärdsområdet.

Företagare obs! Fakturor som berör social- och hälsovård från och med 1.1.2023 riktas till Egentliga Finlands välfärdsområde. Se anvisningar på välfärdsområdets webbplats.

 

 

Läs mer om Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha):

Välfärdsområdets nya webbtjänst (www.varha.fi) har öppnats i mitten av december. I början är webbplatsen begränsad men webbsidorna och serviceuppgifterna kompletteras hela tiden. I fortsättningen finns alla välfärdsområdets tjänster och aktuella nyheter gällande dem insamlade på webbsidan.