Innehållspublicerare

null Diabetesmottagningen informerar
30.08.2022

Från och med 6.9.2022 kan vårdmaterial hämtas utan tidsbokning eller förhandsbeställning tisdagar kl. 15-17 från läkarmottagningens väntrum, genast till höger när du kommer in.

Även vårdmaterial som är förhandsbeställt ska avhämtas från läkarmottagningen. Material till insulinpumpen beställs fortsättningsvis via den elektroniska hälsovårdstjänsten.

Mvh. Diabetesmottagningen