Innehållspublicerare

null Lillholmens bro i Pargas öppnas för fordonstrafik den 25 augusti 2022 kl. 12.00
19.08.2022

 

Lillholmens bro i Pargas öppnas för fordonstrafik den 25 augusti 2022 kl. 12.00

19.8.2022 12:10:07 | Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Byggarbetet av Lillholmens klaffbro, som NTM-centralen i Egentliga Finland låtit bygga och Kreate Oy byggt, har framskridit till det skedet att den nya bron tas i bruk för allmän fordonstrafik torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 12.00. Den nya bron byggdes på den gamla brons plats. Efter att den nya bron öppnats för trafik utförs ännu små finslipningsarbeten på byggplatsen samt byte av lager i klaffbrons lyftcylindrar.

 

Lillholmens nya klaffbro


Lillholmens bro öppnas för fordonstrafik den 25 augusti 2022 kl. 12.00. Efter att den nya bron öppnats för trafik utför man ännu små finslipningsarbeten på byggplatsen samt byter lager i klaffbrons lyftcylindrar. Lillholmens klaffbro togs i bruk för allmän sjötrafik den 1 juni 2022 efter testning och provdrift. I början av augusti upptäckte man att klaffbrons lager var skadade. Under reparationsarbetet har man varit tvungen att begränsa den fria höjden i sjötrafikens öppning till 6,0 meter. Arbetena slutförs när lagren har bytts ut och höjdbegränsningen för sjötrafikens öppning slopas.

Lillholmens klaffbro ligger på landsväg 12029 (Skräbböle-/Tervsundsvägen) i närheten av Pargas centrum. Den nya Lillholmens bro ersatte den gamla bron från år 1982, som var i dåligt skick. Den nya bron är en förspänd kontinuerlig balkbro i betong och i mitten av bron finns en klaff som kan öppnas. Den nya brons nyttobredd ökade till 9 meter. Den nya brons totala längd är 254 meter. Brons fria höjd ökades till 6,0 meter, varvid öppningarna av klaffbron kommer att minska betydligt. I samband med att Lillholmens bro förnyades, byggdes också en ny strömningsöppning söder om Lillholmen (rörbro av stål).

Mer information:                      
- NTM-centralen i Egentliga Finland: broingenjör Ari Salo, tfn 0400 510 391
- Kreate Oy: arbetschef Timo Hirvasmaa, tfn 0400 627 461 och arbetsplatschef Tero Haaramäki, tfn 040 544 3661