Innehållspublicerare

null Rävsundets och Hessundets broar - följ med arbetet på nätet
04.07.2022

Rävsunds- och Hessundsbron förnyas som en del av tryggandet av vägförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Landsväg 180, Skärgårdsvägen, är den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård och därför har Rävsundsbron och Hessundsbron en stor betydelse för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Att broarna fungerar och att allt tyngre transporter möjliggörs är av största vikt för den storindustri som finns på andra sidan broarna. Båda broarna är nära slutet av sin livslängd och på Rävsundsbron har man redan varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar. Skärgårdsvägen betjänar också turismen, bland annat som en viktig del av Skärgårdens ringväg, och förbättringen och moderniseringen av cykel- och gångvägarna tjänar också detta syfte.

Följ med arbetet på Facebook och på projektets webbsida.