STUDERANDEHÄLSOVÅRD

Studerandehälsovård


PARGAS


Studerandehälsovården vid Pargas stads social- och hälsovårdsväsende erbjuder hälsovårdstjänster för studerande vid yrkesläroinrättningar på andra stadiet samt gymnasiet oberoende av de studerandes hemort.

Målet med studerandehälsovård är att främja och stöda den studerandes fysiska, psykiska och sociala hälsa samt motverka faktorer som kan försämra studieförmågan och livskontrollen.

Hälsovårdaren gör en hälsogranskning på första årets studerande. Uppföljning sker vid behov under de följande åren. Under det andra studieåret genomgår studerande en läkarundersökning, vid behov kan denna ske redan det första året.

I studerandehälsovården ingår även sjukvård och förstahjälp samt preventivrådgivning.


Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds 1.11.2022  
  

Vår stad deltar i försöket med avgiftsfria preventivmedel som ingår i Framtidens social- och hälsocentralsprojekt i Egentliga Finland. Försöket möjliggör avgiftsfria preventivmedel för alla unga under 25 år till slutet av år 2023. Vår stad deltar även i annat regionalt arbete för utveckling av preventionstjänster.    
  
Försöket omfattar alla preventivmedel, så som p-piller, p-stavar, spiraler, p-plåster, p-ringar och kondomer. Ingen nedre åldersgräns har fastställts för användningen av preventivmedel.  
Det är alltid särskilt viktigt för den som använder preventivmedel att även komma ihåg välmående samt annat agerande som hänför sig till prevention, könssjukdomar och främjande av sexuell hälsa. Det är ytterst viktigt att ta hand om sig själv och sin egen sexualitet.  Det är viktigt att unga pratar om dessa saker hemma med vuxna samt på mottagningen med en yrkesperson.  
  
Fråga mer om prevention på din egen preventivrådgivning eller av hälsovårdaren i din skola eller läroinrättning.  Våra telefontjänster samt tidsbokning kan i början vara mer belastade.
  
Referens: pressmeddelande 15.9: https://vshyvinvointialue.fi/sv/forsok-med-avgiftsfria-preventivmedel-for-personer-under-25-ar-i-hela-egentliga-finlands-valfardsomrade/

 


Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Axxell
hälsovårdare
Carola Silander-Lehinen, vik. Julianne Lundberg
Tfn 050 302 9210  (ti och to)

Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

Ammattiopisto Livia/Kalatalous ja ympäristöopisto
Hälsovårdare
Julianne Lundberg 
Tfn 050 302 9210 (ti och to )

Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

Pargas svenska gymnasium
Hälsovårdare
Sofia Aspelin
Tfn 040 488 5688
(må-fre kl. 8-9)
Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

 

Skol- och studerandehälsovård