STUDERANDEHÄLSOVÅRD

Studerandehälsovård


PARGAS


Studerandehälsovården vid Pargas stads social- och hälsovårdsväsende erbjuder hälsovårdstjänster för studerande vid yrkesläroinrättningar på andra stadiet samt gymnasiet oberoende av de studerandes hemort.

Målet med studerandehälsovård är att främja och stöda den studerandes fysiska, psykiska och sociala hälsa samt motverka faktorer som kan försämra studieförmågan och livskontrollen.

Hälsovårdaren gör en hälsogranskning på första årets studerande. Uppföljning sker vid behov under de följande åren. Under det andra studieåret genomgår studerande en läkarundersökning, vid behov kan denna ske redan det första året.

I studerandehälsovården ingår även sjukvård och förstahjälp samt preventivrådgivning.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Axxell
hälsovårdare
Carola Silander-Lehinen, vik. Julianne Lundberg
Tfn 040 488 5504
(må och ons kl. 8 – 9, fre 10 – 11)
Tfn 044 739 7945  (ti och to)

Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

Ammattiopisto Livia/Kalatalous ja ympäristöopisto
Hälsovårdare
Julianne Lundberg 

Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

Pargas svenska gymnasium
Hälsovårdare
Sofia Aspelin
Tfn 040 488 5688
(må-fre kl. 8-9)
Skolläkare
Helena Tuominen-Gustafsson

 

Skol- och studerandehälsovård