Solgläntan

Solgläntan

 

Biskopsgatan 1 M
Pargas

Personalen på Solgläntan

tfn 040 488 5599

 

Solgläntans dagverksamhet är avsedd för personer som p.g.a. minnessjukdom har svårt att klara sig i vardagen.

På Solgläntan finns plats för ca 12 kunder per dag (ca kl. 8.00–16.00). Personalen består av 4 personer.

Aktiviteterna på Solgläntan rör sig mest om vardagliga sysslor eller sådant som kunden tidigare sysslat med som stöder psykiskt, fysiskt och socialt välmående t.ex. köksarbete, diskusson, tidningsläsning, trädgårdssysslor och promenader. Aktiviteterna sker individuellt eller i grupp.

I dagverksamhetens avgift ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Ibland kan en sysselsättning medföra extra kostnader, t.ex. utflykter.

Transport till och från Solgläntan ordnas.

Anhållan om Solgläntans dagvårdsplats görs på särskild blankett.