Länkstig

Social- och hälsovårdstjänster

Social- och hälsovårdstjänster

 

INFO OM SÄSONGINFLUENSAVACCINET 19.1.2021

Pargas läkarmottagning har fått 26 influensavaccindoser som återlämnats från andra enheter. Personer som ännu inte fått influensavaccin och som hör till riskgruppen kan boka en tid för vaccinering genom att ringa tidsbeställningen 02 454 5222.

Tider kan även bokas via e-tjänster.

Observera att det mellan influensavaccinering och coronavaccinering alltid måste vara minst 2 veckor.

------------------------------------------------------------------------------------------

PARGAS HÄLSOCENTRAL INFORMERAR OM CORONAVIRUSET (Covid-19) 

Viruset förorsakar influensaliknande symtom i luftvägarna; feber, hosta, andnöd. 
En del insjuknade kan drabbas av lunginflammation.  
Inkubationstiden är 2-3 dygn, men kan vara t.o.m. 14 dygn.
 
Smitta kan misstänkas om du får ovannämnda symtom och varit på resa till ett riskområde 
eller om du har haft närkontakt med en person som har diagnostiserats med coronavirus. 
Närkontakt innebär minst 15 minuter i samma rum (arbetsplats, klass, bil, flygplan o.s.v.)

Eftersom situationen ändrar kan du följa med uppdaterad  information om viruset och riskområdena via 
Institutet för hälsa och välfärds hemsida; https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 
Hälsocentralerna samarbetar med sjukvårdsdistriktet och följer de direktiv som Institutet för hälsa och välfärd ger ut. 

Ifall du misstänker smitta skall du ringa till vårdinstans, inte gå dit direkt på besök. 
Per telefon får du information om hur vården går vidare.  
Pargas hälsocentral tel. 02 4545220 vardagar kl. 8 – 16 
Åbo Universitets centralsjukhus samjour tel. 02 313 8800 

Coronavirussmitta såsom även andra luftvägsinfektioner kan man bäst förebygga genom god hand- och hostningshygien.  
Hosta eller nys mot din egen överarm eller i en engångspappersnäsduk. 
Rör inte dina ögon, näsa eller mun om du inte just har tvättat händerna. 
Tvätta händerna ofta och på rätt sätt. 
Du skall alltid tvätta händerna när du kommer in utifrån, före matlagning och måltider, 
efter toalettbesök, när du hostat eller nyst.   
Om du inte har tillgång till handtvätt kan du också använda handdesinfektionsmedel.