Skolpsykologer

Psykolog

 

Skolpsykologer


Nina Forstén-Lindman
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern
tfn 050 372 8293
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 9.00-10.00

Anja Seppälä
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern samt gymnasieelever
tfn 040 545 2189
Telefontid tisdagar kl. 11-12:00 och fredagar kl. 10-11:00

Malin Rönnholm
Hälsocentralpsykolog, barn under skolåldern samt skolbarn (Nilsby skola)
tfn 040 488 5953
Telefontid torsdagar kl. 11.00-12.00

Mia Österback
Hälsocentralpsykolog, svenskspråkiga barn under skolåldern (Fyrklövern, Bantis och Knattebo), svenskspråkiga skolbarn på årskurs 1 och 2 samt alla skolbarn i Iniö skola
tfn. 040 1626482
Telefontid onsdagar kl. 09.00-10.00

Psykologernas mottagnings-utrymmen finns i
Välfärdscentret
Vapparvägen 15, 21600 Pargas

Skolpsykologens arbete har som mål att genom tidigt ingripande befrämja barns och ungas skolgång och välmående. Skolpsykologtjänsterna omfattar hela den grundläggande utbildningen och gymnasium. Skolpsykologerna deltar i skolornas elevvårdsteam. Såväl föräldrar som lärare kan kontakta skolpsykologen, om de känner oro för barnets utveckling eller inlärning. Tjänsterna är konfidentiella.