Skolpsykologer

Psykolog

 

Skolpsykologer


Nina Forstén-Lindman
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern
tfn 050 372 8293
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 9.00-10.00

Anja Seppälä
Hälsocentralpsykolog, barn i skolåldern samt gymnasieelever
tfn 040 545 2189
Telefontid tisdagar kl. 11-12:00 och fredagar kl. 10-11:00

Malin Rönnholm
Hälsocentralpsykolog, barn under skolåldern samt skolbarn (Nilsby skola)
tfn 040 488 5953
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 11.00-12.00

Psykologernas mottagnings-utrymmen finns i
Familjehuset Ankaret
Urlundsvägen 4
21600 Pargas

Skolpsykologens arbete har som mål att genom tidigt ingripande befrämja barns och ungas skolgång och välmående. Skolpsykologtjänsterna omfattar hela den grundläggande utbildningen och gymnasium. Skolpsykologerna deltar i skolornas elevvårdsteam. Såväl föräldrar som lärare kan kontakta skolpsykologen, om de känner oro för barnets utveckling eller inlärning. Tjänsterna är konfidentiella.