SKOLHÄLSOVÅRD

Skolhälsovård


Målet med skolhälsovården är
- att främja elevernas hälsa i samarbete med föräldrarna, lärarna och elevvårdsgruppen för att
trygga en sund tillväxt, utveckling och psykiskt välbefinnande för eleverna.
- att identifiera de elever och familjer som har särskilt behov av stöd, och ordna det stöd som
behövs i ett så tidigt skede som möjligt.

Skolhälsovården är lagstadgad och avgiftsfri.

Hälsoundersökningarna
Hälsoundersökningarna är den primära arbetsformen inom skolhälsovården.
Varje skola har en skolhälsovårdare och en skolläkare.
Hälsovårdaren träffar eleverna varje skolår, och även inför skolstarten vid det s.k. blivande skolbarnsbesöket. Vid hälsoundersökningarna utreds elevens tillväxt och utveckling.
Dessutom ges individuell anpassad hälsorådgivning enligt barnets utvecklingsnivå.
Eleverna i klasserna 1, 5 och 8 genomgår en omfattande hälsoundersökning och då bedöms både barnets/den ungas och hela familjens välbefinnande.
Det är önskvärt att föräldrarna/vårdnadshavarna deltar i den omfattande hälsoundersökningen. Hälsoundersökningarna baserar sig på en riksomfattande förordning om skolhälsovården som trädde i kraft 2009.

Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.


Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds 1.11.2022  
  

Vår stad deltar i försöket med avgiftsfria preventivmedel som ingår i Framtidens social- och hälsocentralsprojekt i Egentliga Finland. Försöket möjliggör avgiftsfria preventivmedel för alla unga under 25 år till slutet av år 2023. Vår stad deltar även i annat regionalt arbete för utveckling av preventionstjänster.    
  
Försöket omfattar alla preventivmedel, så som p-piller, p-stavar, spiraler, p-plåster, p-ringar och kondomer. Ingen nedre åldersgräns har fastställts för användningen av preventivmedel.  
Det är alltid särskilt viktigt för den som använder preventivmedel att även komma ihåg välmående samt annat agerande som hänför sig till prevention, könssjukdomar och främjande av sexuell hälsa. Det är ytterst viktigt att ta hand om sig själv och sin egen sexualitet.  Det är viktigt att unga pratar om dessa saker hemma med vuxna samt på mottagningen med en yrkesperson.  
  
Fråga mer om prevention på din egen preventivrådgivning eller av hälsovårdaren i din skola eller läroinrättning.  Våra telefontjänster samt tidsbokning kan i början vara mer belastade.
  
Referens: pressmeddelande 15.9: https://vshyvinvointialue.fi/sv/forsok-med-avgiftsfria-preventivmedel-for-personer-under-25-ar-i-hela-egentliga-finlands-valfardsomrade/

 


Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

PARGAS


Malms skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare Sari Talja

Kirjala skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare

Skräbböle skola
Hälsovårdare
Erica Heinull
tfn 040 488 5505 (kl. 8.00-9.00)
Läkare Sari Talja

Sunnanbergs skola
Hälsovårdare
Maria Salo
tfn 040 488 5526 (kl. 8.00-9.00)
Läkare


Sarlinska skolan
Hälsovårdare
Sofia Aspelin
tfn 040 488 5688 (kl. 8.00-9.00)
Läkare
Sari Talja

NAGU


Kyrkbackens skola

Hälsovårdare
Kira Henriksson
tfn 0400 117 153 (kl. 11.30-12.00)

 

KORPO


Skärgårdshavets grundskola

Hälsovårdare
Carita Lindbom
tfn 040 488 5815 (kl. 12.30-13.00)

 

HOUTSKÄR


Träsk skola

Hälsovårdare
Carita Lindbom
tfn 040 488 5815 (kl. 12.30-13.00)

 

INIÖ


Iniö skola

Hälsovårdare
Nina Grandell
tfn 02 454 5200 (kl. 9:00-10:00)