Servicesedlar

Servicesedlar

Pargas stad planerar att ta i bruk servicesedlar för effektiverat serviceboende med heldygnsomsorg under slutet av år 2021. Syftet med sedlarna är att öka klienternas valmöjligheter, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja samarbetet mellan kommun, näringsliv och privata serviceproducenter. Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården.

Sidan är under uppbyggnad.