Seniorstugan

Seniorstugan

 

Verksamhetsledare

Lehtovaara Sari

Pargas, Seniorstugan

tel. 040 488 5586

 

Personalen på Seniorstugan

tel. 050 372 8256

Elmgrensgatan 2                                                                                                           Pargas                                                                                                                                            

 

Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagverksamhet och dagvård för äldre.

En del av verksamheten riktas till dem som behöver mera hjälp och stöd, även i form av avlösning för anhöriga. Dagverksamheten kostar 22,50 €/dag. I avgiften ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Ibland kan en sysselsättning medföra extra kostnader, t.ex. utflykter.

Transport till och från Seniorstugan kan ordnas vid behov, självrisk är 3,50 €/resa.

Anhållan om Seniorstugans dagvårdsplats görs på särskild blankett.

Den andra delen av Seniorstugans verksamhet fungerar som ett ”öppet vardagsrum” för alla pensionärer.  I vardagsrummet erbjuds olika slag av program och aktiviteter må–to kl. 8.30–15.30 och fre. kl. 8.30–15.00. Närmare information om programmet finns i Pargas Kungörelser under föreningar. Deltagande i det öppna vardagsrummets verksamhet är gratis.