Seniorstugan

Seniorstugan

 

Verksamhetsledare

Lehtovaara Sari

Pargas, Seniorstugan

tel. 040 488 5586

 

Personalen på Seniorstugan

tel. 050 372 8256

Elmgrensgatan 2                                                                                                           Pargas                                                                                                                                            

 

Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagverksamhet och dagvård för äldre.

En del av verksamheten riktas till dem som behöver mera hjälp och stöd, även i form av avlösning för anhöriga. I dagverksamhetens avgift ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Ibland kan en sysselsättning medföra extra kostnader, t.ex. utflykter.

Transport till och från Seniorstugan kan ordnas vid behov.

Anhållan om Seniorstugans dagvårdsplats görs på särskild blankett.

Den andra delen av Seniorstugans verksamhet fungerar som ett ”öppet vardagsrum” för alla pensionärer.  I vardagsrummet erbjuds olika slag av program och aktiviteter må–to kl. 8.30–15.30 och fre. kl. 8.30–15.00. Närmare information om programmet finns i Pargas Kungörelser under föreningar. Deltagande i det öppna vardagsrummets verksamhet är gratis.