REHABILITERING

Fysio- och ergoterapi


Vår målsättning är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga.

Vi vill uppmuntra våra klienter att med hjälp av egenvård förebygga besvär från stöd- och rörelseorganen och att hitta lämpliga motionsvanor. Vi arbetar för att stöda en individ i att fungera i sin livsmiljö och klara de krav som vardagslivet ställer.

Fysioterapins verksamhet i hela Pargas område:

• Individuell fysioterapi
• Utlåning av hjälpmedel
• Gruppverksamhet
• Fysio- och ergoterapi på bäddavdelning
• Medicinsk rehabilitering
• Motionsrådgivning