Rehabiliterande arbetssätt

Rehabiliterande arbetssätt

Hemvårdens mål är att stödja kunderna så att det är tryggt för dem att bo kvar hemma samt att främja kundernas funktionsförmåga med ett rehabiliterande arbetssätt. Målet med rehabiliterande arbetssätt är att bibehålla och stödja hemvårdskundernas egna resurser och egen funktionsförmåga så länge som möjligt. Meningen är att hemvårdspersonalen inte ska göra alla sysslor åt kunden.