Regnbågen

Regnbågen i Korpo

Serviceboendet Regnbågen erbjuder intensifierat serviceboende i en vacker omgivning i utkanten av en skog i Korpo kyrkby. I fokus för verksamheten står en trygg och meningsfull vardag.

Hemsjukvården och hemvården i Korpo utgår från Regnbågen.

På Regnbågen finns 22 servicebostäder med en yta på 21–34 m2. En av bostäderna är en fempersoners gruppbostad för minnessjuka personer.

I området finns tre radhus med sammanlagt 10 servicebostäder. Radhusen ägs av Pargas stad.

På Regnbågen känner personalen och de boende varandra och alla boende har var sin egenvårdare. De boende får tillsammans med anhöriga inreda sitt rum som de vill.

En gång i veckan erbjuder vi rehabiliterande dagverksamhet för minnessjuka personer. Årets högtider uppmärksammas genom inredning och program som är lämpligt med tanke på tidpunkten. Dessutom ordnar vi olika evenemang som små konserter. De boende får i den mån det är möjligt tillfälle att åka på små utflykter, gå på bio och delta i lokala evenemang som t.ex. utställningar och torgkaffe.

Varje vecka ordnar vi bl.a. bingo, musikterapi och sittdans på Regnbågen. På innegården har vi ett område för utomhusträning samt bärbuskar som finns till de boendes förfogande.

De dagliga måltiderna tillreds i Korpo och intas i vår trivsamma matsal.

Serviceboendet samarbetar med skolan och daghemmet.

 

Regnbågen serviceboende

Äldreomsorgsledaren Erja Rajakangas 040 485 0400
Kansliet 040 488 5594
Hemvården i Korpo 040 511 4361
Tallbackavägen 26 D
21710 KORPO

 

Plan för egenkontroll