Länkstig

Rådgivning för patienter med hjärt- och kärsjukdomar

RÅDGIVNING FÖR PATIENTER MED HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR
 

PARGAS

 

Besöksadress:
Pargas hälsostation,Vapparvägen 15,21600 Pargas
Ca 50 m söder om huvudingången, i bottenvåningen.
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
GPS-adress: 60° 18.60’ N 22° 17.52’ E

Telefontid och tidsbokning:
Vardagar kl. 12:00-13:00
Telefon:
040 4885 568 (hälsovårdare Carita Niemistö)
040 4885 506 (hälsovårdare Fredrika Gestranius)


Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Patienterna med hjärt- och kärlsjukdomar kommer till mottagningen antingen på eget initiativ eller med remiss efter att ha fått en diagnos eller genomgått behandlingsingrepp.
På mottagningen fokuserar vi på hälsofrämjande arbete och friskvård. Med hjälp av kostråd och samtal kring livsstil strävar vi efter att minska de olika riskfaktorerna för hjärtsjukdomar – övervikt, högt blodtryck, rökning, hög kolesterol, livsstil med för lite motion och omfattande användning av alkohol.

Mottagningen av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar på hälsostationerna i Pargas har tidsbokning.