Psykolog

Psykolog

De tjänster psykologerna erbjuder är gratis och hör till bashälsovården. Till psykologverksamheten i Pargas hör vuxenmottagning, skolpsykologverksamhet och barnmottagning.

Tjänsterna är konfidentiella.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Det är ändå möjligt att ta kontakt via e-post för att lämna ett ringbud.