Patientens rättigheter inom hälsovården

Patientens rättigheter

 

Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet ska respekteras. Vård ska ges på lika villkor så att människor inte utan godtagbar orsak särbehandlas beroende t.ex. på ålder, hälsotillstånd, handikapp eller hemort.

Patientens rättigheter

Anmärkning mot vården