Nödnummer 112

Nödnummer 112

 

I EN BRÅDSKANDE NÖDSITUATION RING 112

En bra minnesregel är att man alltid ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer där det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka det.

Man ska också ringa nödnumret om man vill anmäla polisen om ett pågående brott som man upptäckt. Om du är osäker på huruvida det är fråga om en nödsituation, är det alltid bättre att ringa nödnumret 112 än att låta bli.

I en nödsituation är det viktigast att komma ihåg nödnumret 112 och ringa det så fort som möjligt, så att hjälpen snabbt kommer till platsen. Man behöver inte vara rädd för att ringa nödnumret, och det finns inga särskilda anvisningar som man behöver lära sig för att ringa. Utbildade nödcentraloperatörer ställer de frågor som behövs och ger den som ringer råd och handledning.

Ring inte nödnumret i ärenden som inte är brådskande eller för att göra förfrågningar. Detta gäller också vid olika störningar och undantagssituationer, då förfrågningar kan blockera nödnumret. Sådana här situationer är avbrott i distributionen av el och värme eller trafikstockningar. Man ska inte heller ringa nödnumret om man vill få information av polisen om tillståndsärenden, fordonsföreskrifter eller om hur undersökningen av ett gammalt brott framskrider.

Fast det är avgiftsfritt att ringa nödnumret är nödcentralens uppgift ändå inte att vidarekoppla samtal. Nödcentralens uppgift är att betjäna människor i brådskande nödsituationer och förmedla nödvändig myndighetshjälp till den som behöver hjälp.

I värsta fall kan dessa över miljon samtal som inte hör till nödcentralen fördröja hjälpen till nödställda med ödesdigra följder eftersom den tid som används för dessa samtal stjäl direkt tid från hantering av riktiga nödsamtal.

Felaktig användning av nödnumret eller falskt alarm kan bestraffas.

Exempel på ett nödsamtal:

 1. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT
  Nödcentraloperatören ställer den som ringer frågor om vad som hänt, så att operatören kan skicka exakt den hjälp som behövs till platsen.
   

 2. ANGE EXAKT ADRESS OCH KOMMUN
  Det kan fi nnas likalydande adresser i kommunerna inom nödcentralens verksamhetsområde. Därför är det viktigt att uppge både adressen och orten. Anteckna din adress och placera den på ett synligt ställe hemma hos dig, så att du säkert anger rätt adress om du råkar ut för en nödsituation.
   

 3. SVARA PÅ FRÅGORNA
  De frågor som nödcentraloperatören ställer är viktiga. De fördröjer inte hjälpen. I brådskande fall larmar operatören hjälpande myndigheter och samarbetspartner redan under samtalets gång. Operatören ger också de larmade enheterna tilläggsinformation om händelsen.
   

 4. HANDLA ENLIGT DE INSTRUKTIONER DU FÅR
  Operatören är utbildad att ge instruktioner i olika situationer. Det är viktigt att du följer operatörens instruktioner. Rätta åtgärder i initialskedet har ofta stor betydelse för slutresultatet.
   

 5. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU FÅR TILLSTÅND ATT GÖRA DET
  Hjälpen kan fördröjas om samtalet avslutas i förtid. Avsluta samtalet först när operatören gett dig tillstånd att göra det. Håll telefonlinjen fri. Operatören eller personalen som är på väg till olycksplatsen kan ringa dig och fråga efter mer information om händelsen.

Visa de hjälpande enheterna vägen till platsen. Ring Nödnumret på nytt om läget ändras.

OBS!

 • Om nödnumret för tillfället är upptaget - stäng inte telefonen! Du hör ett band där du uppmanas vänta en stund på linjen. Nödcentralen svarar på nödsamtal så snabbt som möjligt och alltid i den ordning samtalen kommer.

 • Inga riktnummer behövs när du ringer ett nödsamtal.

 • Nödsamtalen är avgiftsfria.

 • Anvisningar vid en farosituation: se sidan 868 i Rundradions text-tv eller www.pelastustoimi.fi

Källa: Nödcentralsverket

 

Att ringa 112